Điện trở đốt nóng công nghiệp

Dây bù can nhiệt công nghiệp dùng để làm gì?

Điện trở đốt nóng công nghiệp

Dây điện trở đốt nóng thông dụng hiện nay

Điện trở đốt nóng công nghiệp

Ốp nhiệt Inox hình chữ nhật

Điện trở đốt nóng công nghiệp

Điện trở 1 đầu phi 15, dài 160 220v

Điện trở đốt nóng công nghiệp

Vòng nhiệt domino phi 105, cao 97, 220v

Điện trở đốt nóng công nghiệp

Điền trở vòng áo 380v 200w phi 75/70/60*40

Điện trở đốt nóng công nghiệp

Điện trở dẹt 125*200/ 220v 750w

Điện trở đốt nóng công nghiệp

Điện trở vòng ra dây 220v 105w/175w/245w

Điện trở đốt nóng công nghiệp

Vòng nhiệt bọc bảo ôn phi 185 cao 100, 220v, 2000w

Điện trở đốt nóng công nghiệp

Điện trở vòng ốc D270*100/220V