Điện trở đốt nóng công nghiệp

Điền trở vòng áo 380v 200w phi 75/70/60*40

Điện trở đốt nóng công nghiệp

Điện trở dẹt 125*200/ 220v 750w

Điện trở đốt nóng công nghiệp

Điện trở vòng ra dây 220v 105w/175w/245w

Điện trở đốt nóng công nghiệp

Vòng nhiệt bọc bảo ôn phi 185 cao 100, 220v, 2000w

Điện trở đốt nóng công nghiệp

Điện trở vòng ốc D270*100/220V