Với việc cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm thiết bị cho ngành công nghệ chất lượng cao. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng những phương án bảo hành thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật cần thiết, trong từng điều kiện cụ thể. Với mong muốn đáp ứng tối đa theo yêu cầu của khách hàng, để duy trì tốt nhất tình trạng của thiết bị, trong suốt quá trình vận hành và sản xuất.

Hiện tại, công ty chúng tôi đang thực hiện bảo hành với tất cả các thiết bị đã bán ra theo đúng tiêu chuẩn cam kết của nhà sản xuất. Tùy theo từng nhóm mặt hàng và nhà sản xuất mà thời hạn bảo hàng được cam kết từ 6 tháng đến 1 năm.

Tất cả các trường hợp bảo hành do lỗi của sản phẩm đều được khắc phục / đổi mới theo đúng cam kết về bảo hành được quy định cho từng nhóm sản phẩm.

Thời gian khắc phục:

Không quá 4h kể từ khi tiếp nhận thông tin về sản phẩm bảo hành. Công ty chúng tôi sẽ có các biện pháp xử lý và trao đổi với khách hàng khi thiết bị gặp sự cố. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra lỗi và khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất.

Trong các trường hợp sự cố nghiêm trọng, đòi hỏi thời gian sửa chữa thiết bị phụ tùng lâu. Chúng tôi sẽ có biện pháp khắc phục tạm thời – đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của khách hàng.

Kiểm tra và hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành

Trong thời gian phụ tùng vẫn còn thời hạn bảo hành, để đảm bảo cho hệ thống hoạt động với hiệu suất cao và ít xảy ra sự cố bất thường. Theo định kỳ, các cán bộ kỹ thuật bảo hành và bảo trì của chúng tôi sẽ đến nơi lắp đặt thiết bị và kiểm tra kỹ thuật. Kiểm tra tình trạng của thiết bị và bảo trì kỹ thuật cho thiết bị. Trong trường hợp cần thiết chúng tôi sẽ đưa ra các khuyến nghị cũng như các điều chỉnh về quy trình sử dụng. Đảm bảo cho hệ thống luôn hoạt động với tình trạng tốt nhất

Hỗ trợ kỹ thuật sau bảo hành

Nhằm thể hiện trách nhiệm với sản phẩm và dịch vụ của mình, chúng tôi cam kết thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng đối với sản phẩm mà chúng tôi cung cấp. Nhằm giúp quá trình vận hành và sản xuất luôn đạt hiệu quả. Chúng tôi có một đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật có trình độ cao để thực hiện hỗ trợ kỹ thuật với hiệu quả cao nhất.

Nội dung hỗ trợ kỹ thuật

  • Gửi tài liệu kỹ thuật cấp nhật công nghệ
  • Các vấn đề phát sinh khác